شرط نخست  چاپ

تاریخ : شنبه 18 تیر‌ماه سال 1390 در ساعت 12:23 ق.ظ

آسان می توان آموخت شرط نخست خواستن است. 

گردوی دانش سخت و محکم  

                       ولی ما را نیست از آن ترس 

زیرا توان آن را شکستن  

                       با نیروی می خواهم بدانم